عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

برای انجام هر پروژه بایستی درمورد مزایا و معایب آن پژوهش نمود بایستی مشخص گردد که مزایایی که از اجرای این پروژه حاصل می گردد نسبت به هزینه های آن برتری دارد. به این مقصود در اجرای پروژه CRM هفت مرحله به گونه اختصار تشریح می گردد( قربانی،1388، 23)

 

مرحله اول) تجزیه و تحلیل مزایای سخت افزاری و نرم افزاری

آغاز بایستی مزایایی که از اجرای این پروژه انتظار می رود مشخص نمود. CRM  سه مزیت مالی مهم را مد نظر دارد که شامل افزایش درآمد، کاهش هزینه و افزایش رضایت مندی مشتری می گردد. دو مورد اول مزایا سخت افزاری CRM هستند که نسبت به مزایای نرم افزاری آن مثل رضایت مندی مشتری، اندازه گیریشان آسانتر می باشد.

 

 

مرحله دوم) ارزیابی هزینه ها

برای شروع CRM نیاز به انجام یک سرمایه گذاری به مقصود خرید تکنولوژی، شامل سخت افزار و نرم افزار و نیاز به یک شبکه هست. هرچند مطالعات متعدی نشان داده می باشد که انجام هزینه برای چنین تجهیزاتی، تنها درصد کوچکی از کل هزینه هایی می باشد که برای نیروی انسانی و هزینه پردازش متغیرها پرداخته می گردد. برای اطمینان از این که تمام هزینه ها در نظر گرفته شده می باشد، بایستی هم هزینه های نیروی انسانی و هم هزینه های پردازشی را در قسمت خرید تکنولوژی جدید گنجاند.سرانجام هزینه هایی که برای تکنولوژی جدید صرف گردیده بایستی از طریق هزینه هایی که صرفه جویی می گردد جبران گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله سوم) چارچوب زمان واقعی

اگر اجرای CRM زمان بندی گردد می توان با اجرای آن در یک دوره مشخص، مزایای مورد انتظار از اجرای آن را ارزیابی نمود. صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد ها قبل از اینکه بهبودی در رضایت مشتری ایجاد شده باشد، روی می دهد.

 

مرحله چهارم) سناریو بدون تغییر

یعنی اینکه اگر تغییری روی ندهد چه پیش خواهد آمد. درآمد خالص جاری و رضایت مشتری بایستی با هزینه های جاری و پیش بینی بهبود هزینه با افزایش هزینه ها مقایسه گردد.

 

مرحله پنجم) تعیین اندازه بازدهی ناشی از اجرای پروژه CRM

همانند تمام پیش بینی ها این یک کار ساده نیست. پیش بینی با مشکلاتی نظیر اندازه گیری مزایا نرم افزاری، به خصوص آن بخش که مرتبط با رضایتمندی مشتری خواهد بود در هم آمیخته می باشد. برای تسهیل چنین مشکلاتی می توان تمهیداتی را در نظر گرفت که عبارتند از:

  • از بخش های فروش، بازاریابی و خدمات در کار ارزیابی کمک گرفت.
  • دامنه ای از برآورد و تخمین را توسعه داده تا ریسک پیش بینی کاهش یابد.
  • هم صحبتی با متخصصان و همتایان صنعت درمورد نرخ بازدهی که آنها بدست می آورند و یا انتظار کسب آن را دارند.

 

مرحله ششم) مقایسه بازدهی برآوردی به وضع موجود

زمانی که بازدهی در شرایط موجود و پس از اجرای CRM تعیین گردید بایستی این دو با هم مقایسه شوند. اگر اجرای CRM یک بازدهی فرآیندی را ارائه دهد. بایستی پروژه CRM اجرا گردد.

 

مرحله هفتم) تضمین بازدهی

کلید موفقیت پروژه CRM، تعهد مدیریت عالی سازمان به اجرای این پروژه می باشد. به علاوه عامل کلیدی نیاز یک رهبر و یک تیم پر تجربه جهت مدیریت پروژه می باشد.

اجرای پروژه CRM مانند تمام پروژه های که در یک شرکت انجام می گردد بایستی بازدهی مناسبی داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد