مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل: وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان (شیوه مدیریت، مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان و مدیریت، کیفیت خدمات در حال ارایه، امکانات و تسهیلات موجود)

متغیر وابسته:رضایت روستاییان

1-10تعاریف نظری و عملیاتی:

دفاتر خدمات روستایی ICT

تعریف نظری:

[1]ICT درلغت به معنی فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و دفاتر ICT روستایی در راستای تحقق دسترسی روستائیان به فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیز و بهره برداری می‏گردد. به بیانی دیگر می‏توان گفت دفاتر ICT در جهت کوشش برای ارائه خدمات دولتی در دورترین نقاط کشور با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات، در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به مقصود تحقق عدالت اجتماعی و دولت الکترونیک ایجاد شده می باشد.

تعاریف عملیاتی:

دفاتر خدمات روستایی علاوه بر ارائه خدمات مختلف از قبیل پست، پست بانک، مخابرات و سایر خدمات دولتی، ارتباط روستاها را با شبکه اینترنت فراهم نموده و زیرساخت ارتباطی لازم برای ارائه خدمات سایرسازمان ها را فراهم می سازد. که در این پژوهش رضایت روستائیان از خدمات ارائه شده در دفاتر ICT از جهات ذیل مد در نظر گرفته شده می باشد:

[1] Information & Communication Technology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه