پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه مدیریت:میزان کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران عوامل محسوس (ابعاد فیزیکی): شامل وجود تسهیلات، تجهیزات، پرسنل و کالاهای ارتباطی می باشد . تمام این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان دانلود پایان نامه تعیین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N : اتوماسیون جلوی باجه این دوره از زمانی آغاز می گردد که کارمند شعبه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی

 تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها 1-1-1-     انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه فن آوری، CRM شامل مجموعه ای از کاربردها می باشد که خواسته ها ونیاز های مواجه ادامه مطلب…

By 92, ago