مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک

پیاده کردن دولت الکترونیک با در نظر داشتن پیچیدگی هایی که دارد نیار به طراحی یک استراتژی دقیق و مدون شده دارد تا بتوان تمامی بخش ها را همگام با هم و به گونه همزمان آماده نمود . این استراتژی بایستی در خود مواردی را لحاظ کرده باشد . طبیعی می باشد که دولت الکترونیکی لازمه اش گسترش ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد (شیرکوند؛1384؛5). دیگر این که فناوری اطلاعات بایستی با هماهنگی و کمک گیری از مردم باشد ، چراکه همان گونه که تصریح کردیم فناوری اطلاعات برای خدمت رسانی بهتر به مردم می باشد و بدیهی می باشد که این هدف بدون کمک مردم میسر نیست  و سوم آن که دولت ها بایستی توانایی های خود را به مردم بشناسانند . به تعبیری مردم بایستی بدانند که چه امکاناتی در اختیار دارند و سازمان ها و وزارت خانه ها چه کمکی می توانند به آن ها بکنند . مردم این حق را دارند تا از تمامی عملیات جاری در وزارت خانه ها و سازمان ها و شعبه های مختلفی که در کشور هست آگاهی یابند و بفهمند که نیاز خود را از طریق کدام شعب می توانند بر آورده کنند . حبیب عباس زاده این موارد را اظهار نموده و در سه بخش تقسیم نموده می باشد

1- بهره گیری از (ICT) برای گسترش دسترسی به اطلاعات دولتی . دولت ها حجم عظیمی از اطلاعات را تولید می کنند که قسمت عمده آن به گونه بالقوه برای افراد و حرفه ها سودمند هستند . می توان از (ICT) برای انتقال سریع و مستقیم این اطلاعات به شهروندان بهره گیری نمود . از این رو سایت های انتشار اطلاعات دولتی از ابزارهای مهم دولت الکترونیک هستند . در نتیجه انجام این مرحله پیشرفت عظیمی در نظام بوروکراسی کشور به وجودآمده ریشه کنی فساد را به دنبال خواهد داشت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد