مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

4 مزیت های بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید مشتریان و عوامل دولتی و اجتماعی عبارتند از:

1- بهره گیری از موجودی حساب در هر زمان و مکان

2- صرفه جویی در زمان

3- کاهش مراجعه به بانک

4- کاهش سفرهای غیرضروری

5- کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی

6- کمک به افزایش امنیت اجتماعی

7- کاهش هزینه های چاپ و امحا اسکناس

8- کاهش هزینه های عمومی

9- صرفه جویی در زمان

10- کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی (کهزادی 1382، 14).

از سویی دیگر می توان مهم ترین مزیت های مجهز شدن بانک ها به فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات که در قالب خدمات الکترونیکی و بانکداری الکترونیک نمود یافته می باشد را به تبیین زیر زیر بیان نمود:

1- ارتقای کارایی، بهره وری و سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ایجاد و افزایش اعتبار بانک ها در نوآوری و ارائه خدمات و محصولات

3- حفظ مشتریان صرف نظر از جغرافیای مکانی ارائه خدمات

4- ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازار و گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت

5- تمرکز بر کانال های جدید و غیر حضوری ارائه دهنده خدمات بانکی

6- بهره گیری از راهبردهای تجارت الکترونیک (برهانی 1388، 4).

بانکداری الکتونیک از دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای می باشد که این مزیت ها از دیدگاه DM به تبیین زیر می باشد:

  • مزیت های کوتاه مدت بانکداری الکترونیک

دراینجا عبارت کوتاه مدت به دوره زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیک اطلاق می گردد که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از: رقابت یکسان، نگهداری مشتری و جذب مشتری

هنگامی که بانک ها وارد بازارهای الکترونیک و ارئه خدمات به هنگام می شوند با افزایش فشار رقابتی از طرف رقبا روبرو می شوند در این شرایط رقبای سنتی و تازه وارد، خدمات متنوعی را همانند رقبا به مشتریان ارائه دهد و هدف بانک ها، در این مقطع زمانی (کوتاه مدت) شناساندن خود به مشتریان و برطرف کردن نیازهای ان ها می باشد. به علاوه، در این مقطع زمانی بانک ها بایستی اطمینان حاصل کنند که مشتریان آن ها به سمت رقبا کشیده نخواهند گردید و سوالی که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که آیا بانک ها در صورت ارائه خدمات الکترونیک با ریسک تغییر بانک توسط مشتریان روبرو خواهند گردید؟ نتایج به دست آمده از تحقیقاتی که DM بر روی خدمات بانکداری الکترونیک انجام داده حاکی از ان می باشد که مشتریان هیچ گونه تمایلی برای تغییر بانک ها و حساب هایشان ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد