عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی

گسترش تکنولوژی در جهان چالش برانگیز بوده می باشد . امروزه نگرانی تمامی افراد بر این می باشد که در دنیای رو به رشد امروز چگونه و به چه شکلی می توانیم از پس این همه معضلات مختلف برآییم ، مشکلاتی که زاییده توسعه بشری می باشد . در این بین قرن بیست و یکم حساسیت های بیشتری را نسبت به دیگر قرن ها شاهد بوده می باشد ، زیرا که سرعت نوآوری های علمی و تکنولوژیکی بسیار بیشتر و سریع تر از دوره های قبلی خود بوده می باشد . انچه که امروزه متخصصان به دنبال آن هستند حل این چالش ها می باشد . ورود به قرن بیست و یکم ، همراه با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی برای جامعه بشری بوده می باشد که بحران های زیست محیطی ، گرسنگی و سوتغذیه و خشکسالی از آن جمله اند . متاسفانه هیج یک از برنامه های توسعه و تکنولوژی های قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی در رفع شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.

بسیاری از متخصصان عقیده دارند که می توان امروزه با مدد جویی از تکنولوژی هایی که بشر در این زمانه بدست آورده بر بعضی از معضلات بشری چیره گردید . مانند این نوآوری های تکنولوژیکی فناوری اطلاعات می باشد . دولت ها امید دارند تا با کمک تکنولوژی های اطلاعاتی بر بسیاری از این معضلات فایق آیند و بتوانند در این رهگذر مسیر توسعه را شتاب بخشند . تکنولوژی های اطلاعاتی می توانند در مواجه با این چالش ها تأثیر اساسی داشته باشند و این نظر تا آنجا پیش رفته می باشد که جامعه اطلاعات مدار(دانش مدار) به عنوان الگوی توسعه جهانی معرفی شده می باشد . بر ابن اساس جوامع و ملت ها را می توان بر مبنای شاخص ارزش و دسترسی به اطلاعات در آن جامعه مورد مطالعه و طبقه بندی قرار داد . دسترسی به اطلاعات در یک جامعه دانش مدار به آن معناست که تمامی افراد جامعه در هر جایگاه مکانی و زمانی دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود داشته باشند . در چنین جامعه ای دسترسی به اطلاعات حق افراد و در عین حال ابزار و شاخص توسعه به شمار می رود . یکی از بارز ترین ابعاد تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب اطلاعاتی در دو دهه اخیر مفهوم دولت در جامعه اطلاعاتی و در مقیاس محدود تر دولت الکترونیک می باشد (شیرکوند؛1384؛3)

در این بحث ها سخن از حق می باشد ، صحبت از به رسمیت شمردن حق تمامی دولت ها و تمامی افراد برای بهره برداری از فناوری اطلاعات به جهت حل معضلات خود می باشد و شاید به همین دلیل باشد که دولت الکترونیکی یکی از زیر بناهای توسعه جامعه مدنی به شمار می رود. آن چه که ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم مطالعه ابعاد توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در دولت ها به جهت بهره گیری از حق توسعه فناوری اطلاعات در هر روستا و برای هر فرد روستایی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد