عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

مقدمه

در دهه گذشته پیشرفت تکنولوژی های گوناگون باعث تغییر در ارائه خدمات به وسیله سازمان ها شده می باشد. یکی از حوزه هایی که صنعت بانکداری را تحت تاثیر خود قرار داده می باشد، حوزه فناوری اطلاعات می باشد (حسن زاده و همکاران 1391،57 ).توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانک داری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات می باشد که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان رو به رو شده می باشد. بشر هزاره سوم در کوشش می باشد با شتا بدادن به طریقه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید ارائه خدمات به مشتریان؛ به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده می باشد (یعقوبی و شاکری 1388، 132)، بانک ها نیز دریافته اند که تنها ارائه خدمات ، فعلی و فعالیت های روزمره کنونی کافی نیست. به همین مقصود، روش های سنتی سروی سدهی به مشتریان مبدل به روش هایی گردید که به نحوی از خدمات الکترونیکی بهره می گیرند (غفاری آشتیانی و اسدی 1390، 1).  این امر باعث شده می باشد که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند (تقوی فرد و ترابی، 1389، 137 ). تکنولوژی ارتباط بیسیم یکی از زیر مجموعه های حوزه فناوری می باشد که در سال های گذشته پیشرفت چش مگیری داشته می باشد و منجر به ارائه خدمت موبایل بانک شده می باشد (حسن زاده و همکاران، 1391، 57).

هدف از این بخش، مطالعه پژوهش ها و مطالعاتی می باشد که در زمینه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی انجام گرفته می باشد. این قسمت از پژوهش خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده می باشد در بخش اول به مطالعه مبانی نظری درمورد  بانکداری الکترونیک، موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شده می باشد و در بخش دوم مطالعات و مطالعه های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش ذکر می گردد.

2-2 مبانی نظری

2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک

برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می توان به تعاریف زیر تصریح نمود:

1- فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گیری از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی

2- بهره گیری مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی

3- ارایه مستقیم خدمات و عملیات جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک (بصیری و ربیع، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد