تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

مرحله ششم) مقایسه بازدهی برآوردی به وضع موجود

زمانی که بازدهی در شرایط موجود و پس از اجرای CRM تعیین گردید بایستی این دو با هم مقایسه شوند. اگر اجرای CRM یک بازدهی فرآیندی را ارائه دهد. بایستی پروژه CRM اجرا گردد.

 

مرحله هفتم) تضمین بازدهی

کلید موفقیت پروژه CRM، تعهد مدیریت عالی سازمان به اجرای این پروژه می باشد. به علاوه عامل کلیدی نیاز یک رهبر و یک تیم پر تجربه جهت مدیریت پروژه می باشد.

اجرای پروژه CRM مانند تمام پروژه های که در یک شرکت انجام می گردد بایستی بازدهی مناسبی داشته باشد. پس در اجرای این پروژه بایستی دقت فراوانی نمود زیرا با انتخاب غلط ممکن می باشد فرصت ها و در نتیجه سود زیادی از دست برود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-1-           چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری

چالش های اصلی را که ممکن می باشد یک سازمان در پیاده سازی CRM با آنها مواجه گردد به سه مورد اصلی زیر می توان تقسیم نمود.( دهقانی زاده و حاجی علی اکبری، 1384، ص29)

 

الف) هزینه های راه اندازی اولیه

هزینه های اولیه راه اندازی تولید، یکی از چالش های CRM به شمار می رود. ممکن می باشد سازمان بر روی ابزارهای مدیریت مشتری،مقادیر زیادی سرمایه گذاری کرده باشند. از آنجا که ممکن می باشد بعضی از این ابزارها کابرد اختصاصی داشته باشند. به سختی می توان آنها را در بخش های مختلف به اشتراک گذارد.

 

ب) ابزارهای کاربرد یکپارچه

سازمان ها به ابزارهای کاربرد یکپارچه نیاز دارند.که بر اساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات صورت گرفته با مشتری ایجاد شده باشد. سازمان هایی که به مدیریت تعاملات صورت گرفته با مشتری به زبان ها و واحد های پولی مختلف نیاز دارند نمی توانند CRM را از طریق فن آوری های قدیمی به اجرا در آورند و این کار برایشان بسیار مشکل خواهد بود.

 

 

 

ج) همکاری بخش های مختلف

CRM رویکردی یکپارچه می باشد و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب و کار می باشد که قبلا به صورت مستقل اقدام می کرده اند. داده هایی که در یک بخش جمع آوری شده اند، بایستی در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند. ممکن می باشد بعضی از بخش ها نسبت به اشتراک داده های خود با دیگران، اظهار بی میلی و نارضایتی نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد