عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

اهمیت و لزوم آموزش کارکنان:

همانگونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن واز صنعتی بودن به فراصنعتی شدن گام بر  می دارند علوم و فنون و تکنو لوژی هم رو به تکامل ، دگرگونی  و پیشرفت می باشد. به موازات این تغییرات می باشد که اهمیت لزوم و خواص آموزش ، بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که بعضی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند:

(( آموزش در حقیقت،خود مدیریت می باشد )) بدین معنی که بدون آموزش کارکنان ، پایه های مدیریت هم متزلزل می گردد و به مخاطره می افتد.

آموزش کارکنان یک امرحیاتی و اجتناب نا پذیر می باشد که بایستی بطور مستمر با مجموع فر آیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت ها ی مدیریت بتواند دارای تاثیر واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت کوشش های کارکنان در سازمان می باشد و باعث بکار گیری استعدادهای

 

نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجودآمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد گردید.ویلیام جیمز[1] از دانشگاه هاروارد ، در تحقیقی نشان داد که کارکنان با 20 تا 30 درصد توانایی خود کار می کنند. پژوهش وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به گونه شایسته برانگیخته شوند 80 تا 90 درصد توانائی های خود را بروز می دهند.

“بی ام باس” و ” جی اوگان ” دو صاحبنظر تصریح می کنند که سه عامل هست که فعالیت های آموزشی کارکنان را ضروری ساخته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پیشرفت تکنولوژی: آموزش کارکنان برای کسب مهارت بیشتر و انطباق با پیشرفت تکنولوژیکی امری ضروری می باشد.
  • پیچیدگی سازمانی: این پیچیدگی ها ،نیاز به آموزش و باز آموزی در تمام سطوح ، از مدیران سطوح بالا گرفته تا کارگران را ضروری ساخته می باشد.

روابط سازمانی : رشد و پیچیدگی سازمان ها منجر به بروز معضلات انسانی گوناگون مانند از خود بیگانگی معضلات درون فردی و درون گروهی شده می باشد ، به همین دلیل آموزش در  زمینه ی روابط انسانی برای حل معضلات انسانی ضرورت می یابد.

1.Viliam James

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه