مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

  • ماشین های نقطه فروش (EFTPOS)

دستگاه هایی که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه ای به سیستم بانکی، انتقال خودکار مبلغ خریداری شده را از حساب مشتری (دارنده کارت) به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) فراهم می کنند (حسنی و همکاران، 1387). این ابزار در دهه هفتاد میلادی در آمریکا مرسوم گردید و نرخ رشد آن از ATM کمتر بوده می باشد (ابراهیمی 1382، 42).

  • بانکداری تلفنی

از اشکال رایج بانکداری الکترونیک می باشد و مشتریان را قادر می کند عملیات مالی خود را از طریق تلفن انجام دهند. این رویکرد بانکی مبتنی بر کار انسانی و خودکار می باشد (دنیل و دیگران 1997، 892). روش های مورد بهره گیری در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی، تشخیص صدا و تلفن های قابل برنامه ریزی می باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی زیرا مطالعه مانده و گردش حساب، پرداختصورت حساب ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه به سایر حساب ها را شامل می گردد (هاشمیان 1382، 42).

  • بانکداری مبتنی بر تلویزیون

رویکرد دیگر در ارائه خدمات بانکی به خانه برای مشتریان می باشد. بهره گیری از سیستم ماهواره ای برای ارائه خدمات از طریق تلویزیون از سال 1997 در بعضی از کشور های اروپایی نظیر انگلیس رایج گردید (دنیل 1997، 892).

  • بانکداری اینترنتی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به بهره گیری از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می گردد. با کمک اینترنت بانک ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت (کارجالوتو و دیگران 2002، 262). در این رویکرد تنها رسیدگی به امور مالی شخصی مشتریان از طریق صفحات وب بانکی انجام نمی گیرد بلکه تمامی خدمات مالی در سطح خرد و کلان با بهره گیری از کانال های ارتباطی انجام می پذیرد (نمود 1999، 18).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد