شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

مفهوم اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی براین فرضیه استوار می باشد که استراتژی منابع انسانی موجب ارتقای استراتژی شرکت می­گردد. از طرفی از آن نیز تأثیر می­پذیرد. اعتبار این مفهوم به اندازه این باور بستگی دارد که کارکنان پایه موفقیت شرکت در کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش افزوده کند و بایستی با آنها مثل یک منبع استراتژیک بسیار مهم برخورد نمود. اگر چنین فرضیاتی را بپذیریم، درنتیجه روایی و اعتبار مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی به اندازه اعمال آن در سازمان و نتایج حاصله وابسته خواهد گردید . این مطلب به معنای در نظر داشتن فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روشهای طراحی استراتژی و وجوه خاص استراتژی منابع انسانی می باشد(آرمسترانگ،1390).

کسب و کار امروز با رشد فزاینده رقابت جهانی، تغییر بازارها، و وقایع غیر قابل پیش­بینی روبروست. شاید امروز جذب، توسعه و حفظ کارکنان ماهر بسیار مشکل­تر از قبل باشد و این شاید چیز عجیبی نباشد. براساس تحقیقات من پاور در اکتبر 2006 ، که تقریبا از 33000 کارمند از 23 کشور انجام گردید نشان می­دهد که سازمانها بطور وحشتناکی با مشکل پرکردن پستهای کلیدی بوسیله افراد مستعد مواجه اند. 40 درصد مدیران از معضلات پر کردن پستها بدلیل فقدان نیروی مستعد در بازار شکایت دارند. قبل از آن نیز شرکت مکنزی در 1997 اصطلاح جنگ برسراستعدادها را مطرح نمود. آنها در این پروژه چالش­های مدیران را در یافتن افراد ماهر اظهار نمودند. مدیریت استعدادها هرروز مهمتر و چشمگیرتر خواهد گردید چراکه سازمان­ها با از دست دادن یا بازنشسته شدن مدیران و متخصصانشان وکمبود شدید استعدادها بسیار با مشکل مواجه خواهند گردید.علی­رغم سرمایه­گذاری کلان بسیاری از شرکت­ها درخصوص سیستم­های مدیریت استعدادها، بسیاری هنوز کوشش می­کنند تا با توانایی محدود پستهای کلیدی را پرکنند و در مسیرپیشرفت گام بردارند. برطبق تحقیقی که در سال 2005 از مدیران منابع انسانی 40 شرکت درسراسر دنیا انجام گردید، همگی معتقد بودندکه افراد با قابلیت بالقوه بالا برای پرکردن نقشهای مدیریت­راهبردی بسیارکم می باشد(حاجی­کریمی و حسینی، 1389 ، 54).

بر این اساس مدیران عقیده دارند که در این راه مجزا و جزیره­ای اقدام کردن و نبود همکاری بین سازمانی می­تواند مشکل جدی ایجاد نماید. حتی مدیران فکر می­کنند تلاشهای مربوط به برنامه ریزی جانشین­پروری و مسیر پیشرفت شغلی ناکافی و ناکارآمد می باشد و بایستی فرایند مدیریت استعداد و سیستمها را مورد بهره گیری قرار داد. مهمترین موانعی که از تحقق برنامه­های مدیریت استعداد جهت رسیدن به ارزشهای کسب و کار جلوگیری می­کنند، همگی انسانی هستند. اخیراً طبق تحقیقی، نیمی از مدیران اجرایی اظهار داشتند که رهبران عالی سازمانهایشان همسو با بحث مدیریت استعداد نیستند(حاجی­کریمی و حسینی،1389،55).

2ـ 1 ـ 1 ـ  ارزیابی

ارزیابی به معنای آگاهی یافتن، شناخت و تعیین ارزش چیزی می باشد. ارزیابی، فرایند تعیین مقدار ارزشی می باشد که توسط برنامه به فعالیت افزوده می­گردد و در نهایت اصلاحات اعمال می­گردد. ارزیابی غالباً توسط یک ارزیاب یا تیمی از ارزیابان در زمینه مسائل مورد نظر صاحب کار درمورد برنامه و کسب اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات دقیق، انجام می­گیرد(راث­ول،1383،391).

2 ـ 1 ـ 2 ـ  ارزیابی برنامه­ای

ارزیابی برنامه­ای، برنامه مدیریت و برنامه ریزی جانشین­پروری را به گونه جامع در برابر تبیین رسالت، اهداف و فعالیت­هایش مورد مطالعه قرار می­دهد. این ارزیابی، یک بازنگری عمیق در برنامه­ها می باشد که به بازرسان نیروی انسانی این امکان را می­دهد تا تمام فعالیت­های منابع انسانی را هدایت کنند. ارزیابی برنامه­ای معمولاٌ توسط کمیته مشخص رسمی انجام می­گردد و متناسب­کننده برنامه ریزی جانشینی عضو همیشگی این کمیته می باشد. نمایندگان واحدهای مهم مدیریت عملیات و نماینده مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره نیز ممکن می باشد عضو کمیته باشند(راث­ول،1383، 403).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ـ اهداف پژوهش:

1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :

تعیین وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:

1 ) تعیین اثر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

2 ) تعیین اثر مولفه شخصی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

3 ) تعیین اثر مولفه ارتباطات بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

4 ) تعیین اثر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

5 ) تعیین اثرمولفه رهبری بر وضعیت  جانشین­پروری در شرکت نفت

6 ) تعیین اثر مولفه نتیجه­مداری بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران  با فرمت ورد